Tijdsduur afspraak

Een kennismakingsgesprek duurt 30 minuten en is gratis en vrijblijvend. Dit is bij voorkeur online. Een individuele coaching sessie duurt tussen de 45- 60 minuten. De tijd tussen de sessies is gemiddeld 2 weken en plannen we in overleg in.
In totaal bestaat het traject uit 6 coaching sessies en een kennismakingsgesprek vooraf. In het eerste gesprek gaan we samen in op jouw intake formulier die je hebt ingevuld en starten we het traject.

Tarieven

Het traject; zorgen voor je verdriet en hoe verder kost € 595 incl btw.
Wanneer je het graag in termijnen betaald, betaal je dit in 2 termijnen van € 315 incl btw.
De prijs van in termijnen betalen is hoger omdat er meer administratief werk aan vast zit.

Tussentijds stoppen coaching

Als je de behandeling op eigen initiatief eerder wilt stoppen dan wordt het traject afgesloten en wordt het geleverde traject volledig in rekening gebracht en krijg je geen geld terug.

Als je meer gesprekken nodig heeft kan dat. We verlengen dan in overleg het traject. Ook kan het zijn dat je na bijvoorbeeld een half jaar of bij een nieuwe zwangerschap opnieuw even wil sparren en wat extra ondersteuning nodig hebt. Het is dan niet nodig om een nieuw traject af te sluiten.

Losse sessies kosten € 100 incl btw

Liefs van Lauren - Coaching, Babyverlies, ondersteuning, zorgen voor je verdriet, coaching.liefsvanlauren.nl

06 453 85 565 | coaching@liefsvanlauren.nl | www.coaching.liefsvanlauren.nl

Verhindering/ afspraak annuleren

Mocht je verhinderd zijn, dan dien je dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Dit kan via het inspreken van de voicemail, of het sturen van een appje of emailbericht. Bij te laat afzeggen van de afspraak of bij het niet verschijnen, wordt de afspraak volledig in rekening gebracht. Een afspraak verzetten is geen enkel probleem.

Betalingstermijn

De facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Indien je het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijg je een herinnering en een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. Voldoe je binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan je verplichtingen, dan is Liefs van Lauren – Coaching zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van u. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25. Bij een betalingsachterstand is Liefs van Lauren – Coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat u aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Laatst gewijzigd: 13 juni 2023